ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ

imageΕυρήματα μαρτυρούν την ανθρώπινη παρουσία στην περιοχή από το 6000 π.χ. Η περιοχή αποτέλεσε τμήμα της Αρχαίας Θεσσαλιώτιδος μαζί με τις περιοχές, της Φθιώτιδος, της Ιστιαιώτιδος και της Πελασγιώτιδος, την Θεσσαλική Τετράδα, μιας πρώτης μορφής συμμαχία. Η αρχαία Εκκάρα ανήκε καταρχήν στην Δολοπία, ενώ αργότερα αποτέλεσε μία από της πόλεις της Αρχαίας Αχαίας Φθιώτιδος. Όπως φαίνετε βρισκόταν στο βορειοδυτικό άκρο της περιοχής και ανήκε στην Αχαία Φθιώτιδα ήδη πριν από την επιδρομή των Αιτωλών στην περιοχή το 198 π.χ. την οποία κατείχε ο Φίλιππος Ε’ της Μακεδονίας. Τα χάλκινα νομίσματα που εξέδωσε η πόλη φέρουν στον εμπροσθότυπο κεφαλή γενειοφόρου ανδρός. μάλλον Διός, δαφνοστεφανομένου, στραμμένη προς τα δεξιά και στον οπισθότυπο, μορφή ισταμένης Αρτέμιδος που στηρίζεται στο δόρυ της, καθώς και το εθνικό όνομα ΄΄ΕΚΚΑΡΕΩΝ΄΄ . Χρονολογούνται στον 4ο και 3ο αιώνα π.χ. κατ’εξοχήν δηλαδή στους Ελληνιστικού χρόνους. Εκεί φαίνεται να τοποθετείται και η μεγαλύτερη ακμή της πόλης. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία η Ακρόπολη της Αρχαίας Εκκάρας εντοπίζεται στην κορυφή του λόφου που βρίσκεται στις ΝΑ παρυφές του σημερινού χωριού. Η οχύρωση της Αρχαίας πόλης περιβάλλει την επίπεδη κορυφή του λόφου.